Lulu's 大肚寫真
大概再過幾天Lulu就當媽了
忍著隨時有可能出生的風險還是跑來幫Susan的忙
真是太感動了,因為都不認識有點無聊所以晚上的時候老公也陪我聊天
希望是像Milla這麼好養就好了…..
趁著有空就隨便店裡找些地方拍拍

Lulu's 大肚寫真

Lulu's 大肚寫真

Lulu's 大肚寫真

Lulu's 大肚寫真

Lulu's 大肚寫真

Lulu's 大肚寫真

Lulu's 大肚寫真

Lulu's 大肚寫真

Lulu's 大肚寫真

Lulu's 大肚寫真

Lulu's 大肚寫真